zdroj24.pl

Jak wyjechac do sanatorium na koszt NFZ

Jak wyjechac do sanatorium na koszt NFZ

Jak wyjechac do sanatorium na koszt NFZ

Każda osoba cierpiąca na przewlekłą chorobę ma szanse poprawić swój stan zdrowia w sanatorium lub szpitalu uzdrowiskowym. Żeby móc wyjechać na takie leczenie, trzeba posiadać skierowanie od lekarza. Skierowanie takie może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista zajmujący się pacjentem w szpitalu lub poradni specjalistycznej. Każdorazowo przed skierowaniem pacjenta na leczenie uzdrowiskowe, doktor musi zlecić przeprowadzenie szeregu badań.

Jak wyjechac do sanatorium na koszt NFZ

Zależą one od wieku i stanu zdrowia pacjenta. www.prefabetkurzetnik.pl Dzieciom nie zleca się zwykle badań RTG i EKG, które u osób dorosłych są niezbędne. Dopiero mając wyniki tych badań, jeśli potwierdzają one przypuszczenia lekarza o stosowności takiego pobytu, wystawia on skierowanie. Dokument ten jest wysyłany do odpowiedniego oddziału NFZ, gdzie przechodzi weryfikację. Lekarz pracujący w funduszu musi potwierdzić jego zasadność. Dopiero wtedy pacjent jest wysyłany na odpowiednie leczenie. Czas oczekiwania na pobyt w sanatorium lub szpitalu uzdrowiskowym jest bardzo różny. Zależy w głównej mierze od rodzaju schorzenia. Będąc pacjentem oczekującym na takie leczenie można na stronie internetowej funduszu sprawdzić jak daleko jest się w kolejce oczekujących. Warto wiedzieć, że jeżeli fundusz odrzucił skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, pacjent ma prawo odwołać się od takiej decyzji.

Trzeba tylko pamiętać o dochowaniu terminu takiego odwołania.

Artykuł napisany przez: