Opłaty za pobyt w sanatorium i szpitalu uzdrowiskowym

Opłaty za pobyt w sanatorium i szpitalu uzdrowiskowym

Każdy pacjent wybierający się na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez NFZ musi wiedzieć czy i jakie dodatkowe koszty, związane z leczeniem, będzie musiał ponieść. Wszystko zależy tutaj od rodzaju placówki, do jakiej kierowany jest chory. Pobyt w szpitalach uzdrowiskowych jest całkowicie bezpłatny. Z kolei pobyt w sanatorium pacjent musi w części opłacić z własnej kieszeni. W tym przypadku nie zostaną mu zwrócone koszty związane z dojazdem do placówki. Ponadto musi się liczyć z koniecznością pokrycia części kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Koszty te określone są przez odpowiednie przepisy prawa. Ich wysokość zależy od standardu pokoju, taśmy aluminiowe w którym pacjent będzie przebywał i wynoszą od kilku do kilkudziesięciu złotych.

Jeśli pobyt przypada na miesiące zimowe, ceny te są niższe o kilka złotych. Warto wspomnieć, że wyżej wymienione koszty ponoszą wyłącznie dorośli. Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia nie muszą płacić za pobyt w sanatorium. Jeśli jednak razem z nimi pojedzie któryś z rodziców, będzie musiał swój pobyt sfinansować w całości z własnej kieszeni. Za leczenie i wszelkie zabiegi rehabilitacyjne, prowadzone zarówno w szpitalu jak i sanatorium uzdrowiskowym, nie trzeba nic płacić.

Koszty te w całości są pokrywane przez ubezpieczyciela, czyli w tym przypadku Narodowy Fundusz Zdrowia.

Artykuł napisany przez: