Koszty pobytu w sanatorium

Koszty pobytu w sanatorium

Każdy, kto posiada ubezpieczenie zdrowotne, może liczyć na zwrot pieniędzy za pobyt w sanatorium. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy ubezpieczony cierpiący na perfumy avon przewlekłą chorobę, będzie miał taki pobyt sfinansowany . Trzeba bowiem spełnić szereg dodatkowych wymagań stawianych przez liczne przepisy prawa. Instytucjami zajmującymi się finansowaniem pobytu w sanatorium są: Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład producent tulejek na zamówienie Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jednostki te finansują pobyty różnych osób. Wszystko zależy od tego, jakiemu ubezpieczeniu dana osoba podlega.

KRUS płaci za pobyty rehabilitacyjne rolnikom uprawnionym do takich świadczeń. NFZ sfinansuje pobyt dzieciom i dorosłym, którzy otrzymali skierowanie od lekarza prowadzącego. Z kolei ZUS płaci głównie za pobyt w sanatoriach emerytów i rencistów.

Artykuł napisany przez:

Zobacz stronę autora: rurki pcv